• gimn.jpg
  • szkola.jpg

Zespół Szkolno - Przedszkolny

w Słodkowie

62-700 Turek ul. Słodków 21

tel. 63 2207632

fax. 63 2784533

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Historia szkoły w Słodkowie sięga roku 1850, wówczas powstała 4-klasowa szkoła, w której przedmiotów uczono po rosyjsku. Język polski był wykładany dwa razy w tygodniu, w języku ojczystym uczono także religii. Szkoła ta mieściła się w prywatnym domu i nauczał jeden nauczyciel. W 1864 rozpoczęła się budowa pierwszej drewnianej szkoły. Z tego okresu pojawiają się nazwiska nauczycieli: Wysokowski, Krupczyński, Ussas, Józef Pyrtko, Tadeusz Szydłowski, Kaczorowski, Moszczyńska. W czasie I wojny światowej szkoła była zamknięta. W okresie międzywojennym istniała 5-klasowa szkoła, a do klasy 6 i 7 zdolniejsze dzieci szły do Turku. Przez kilka lat pracowała Marta Procówna, później funkcje kierownika objął Jan Zakolski. Razem z nim pracował Jan Kapuściński, który zmarł w obozie koncentracyjnym.

W latach 1939-1945 w szkole uczono tylko dzieci niemieckie przez niemiecką nauczycielkę.

W 1945, zaraz po wyzwoleniu zorganizowano 6-klasową szkołę. Klasę VII utworzono po raz pierwszy w roku szkolnym 1951/52. W marcu 1952 na stanowisku kierownika szkoły przychodzi Zygmunt Kurz. Wraz z nim pracują Eugenia Zakolska, Leokadia Maciejewska, Kazimierz Szczepaniak. Szkoła mieści się w dwóch starych, drewnianych budynkach. Liczba uczniów 176. W roku szkolnym 1954/55 kierowniczką szkoły zostaje Helena Adamiak. Pojawiają się też nowi nauczyciele Helena Kurz, Eugeniusz Jarek, Gabriela Macudzińska. W roku 1955/56 pracuje pięcioro nauczycieli, a liczba uczniów 189.


W 1955 powstał Komitet Budowy Szkoły, który postarał się o działkę na ten cel. Zamieniono ziemię szkolną znajdującą się w Słodkowie-Kolonii z Franciszkiem Walaszczykiem. W roku 1956/57 w szkole przydzielono 5 etatów. Do pracy została przyjęta Barbara Macherek. Wynajęto dodatkową izbę lekcyjną. W tym roku został zorganizowany zespół muzyczny oraz dramatyczny, aktywowano także drużynę harcerską. Do szkoły uczęszcza 192 dzieci. W roku szkolnym 1957/58 podjęła pracę Jadwiga Zakolska, zorganizowano chór szkolny i Kółko Przyjaciół Zwierząt. W następnym roku przychodzi Regina Franc. W szkole 214 uczniów uczy 6 nauczycieli. Wynajęto też 6 salę lekcyjną w remizie strażackiej. Szkoła zatem mieści się w 4 budynkach.

Jesienią 1959 delegacja Komitetu Budowy Szkoły udała się do Poznania, aby przyspieszyć budowę nowej placówki. Dzięki temu rozpoczęto opracowywanie dokumentacji, dokonano pomiaru działki. Do Słodkowa przyjechali inż. Kempiński z Warszawy, inż. J. Frankiewicz i inż. Nowak z Poznania. W roku 1960/61 następują zmiany w kadrze pedagogicznej - odeszło troje, a zostali przyjęci: Władysława Wojtczak, Helena Młotkiewicz, i Krystyna Kolenda. Klasa VII liczy 25 uczniów. W szkole prowadzone są dwa SKS - y (chłopców i dziewcząt). Wieczorem jest prowadzony kurs dla dorosłych. W 1960 drużyna harcerska ze Słodkowa zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie zorganizowanym przez „Gazetę Chłopską”.

Pracę przy budowie nowej szkoły rozpoczęto w styczniu 1961 roku - odebrano plac pod budowę i zaczęto zwozić materiały budowlane. W lutym pracowano przy zagospodarowaniu terenu, a w marcu położono pierwszą cegłę pod „Szkołę Tysiąclecia”. 29 marca wmurowano akt erekcyjny rozpoczęcia budowy szkoły. Budowę prowadzi J. Chojnicki, a nadzór sprawuje inż. W. Jach. 24 czerwca 1961 szkołę żegna 25 absolwentów.

W roku szkolnym 1961/62 jest 227 uczniów i 6 nauczycieli. Prace przy budowie szkoły są kontynuowane. Na miejsce inspektora nadzoru W. Jacha przybywa inż. Thim, a później inż. Gajewski. 20 czerwca 1962 odbyło się pożegnanie 16 absolwentów, z czego 9 kontynuowało naukę w szkołach średnich, a reszta pozostała w domach. W dniu 30 sierpnia 1962 roku nastąpiło komisyjne oddanie nowego budynku szkolnego. 10 września rozpoczęto prace w nowej szkole. Uczniów jest 238 a nauczycieli 6. W dniu 6.09.1962 nadano szkole imię Marcelego Nowostki. Z wielką pompą dokonano otwarcia Szkoły - Pomnika 1000-lecia. Uroczystość odbyła się 23 września 1962 roku i wzięło w niej udział wielu przedstawicieli ówczesnych władz państwowych i oświatowych.


Była to pierwsza w Powiecie Tureckim szkoła 1000-lecia, która w końcu 1962 roku otrzymuje całkowite wyposażenie z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu. 26 czerwca kończy tę szkołę 25 absolwentów.

W roku 1963/64 szkoła otrzymuje dodatkowe dwa etaty, na które przychodzą J. Jasiak i J. Słomka. Uczniów jest 235. Poza tym pracują nauczyciele: Z. Kurz, E. Jarek, W. Wojtczak, R. Wiśniewski, K. Ochapska i H. Młotkiewicz. W styczniu 1964 roku odbyła się wizytacja szkoły. 20 czerwca mury szkolne opuściło 30 absolwentów. W następnym roku szkolnym uczy się 225 dzieci, jest 8 oddziałów, gdyż są dwie klasy szóste. W tym roku zorganizowano uroczystości: choinkę noworoczną, akademię z okazji wyzwolenia Ziemi Tureckiej i zakończenia II wojny światowej. Liczba absolwentów-26. W roku szkolnym 1965/66 pracuje ośmiu nauczycieli, w tym nowy - R. Lechtański. W listopadzie odbyły się wybory do Komitetu Rodzicielskiego - przewodniczącym został Władysław Walczak. Z pełnienia tej funkcji zrezygnował Jan Laskowski - wieloletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, osoba zasłużona dla szkoły. W dniach 2-14 luty przeprowadzono wizytację szkoły.

W roku 1966/67 po raz pierwszy zorganizowano klasę ósmą, w której uczy się 18 uczniów. Przeniesiono E. Jarka i W. Wojtczak do Turku, a zatrudniono M. Michalską i H. Nir. 17 czerwca 1967 roku pożegnano 18 uczniów klasy ósmej. W kolejnym roku szkolnym do pracy przyjęto J. Połatyńską. Natomiast w roku szkolnym 1968/69 odeszła M. Michalska, a przyjęto M. Borowicz. Uczniów jest 239. 14 czerwca 1969 roku szkołę opuściło 29 absolwentów. W kolejnym roku do pracy przyjęto J. Grzelak, natomiast przeniesiono H. Nir.
W roku 1970/71 jest już 9 nauczycieli, do grona pedagogicznego dołączyła J. Glapa. W maju 1973 roku drużyna harcerska, pod opieką J. Grzelak i J. Glapy, otrzymała wyróżnienie na zlocie powiatowym. 28 absolwentów pożegnało szkołę 12 czerwca.

W 1973 roku w dniach 15-17 wrzesień odbył się VI Alert harcerski pod hasłem „Lenino-30”., a w lutym 1974 roku uczniowie spotkali się z redaktorem „Chłopskiej Drogi”. W marcu szkoła gościła astronoma z Warszawy. W roku szkolnym 1974/75 na miejsce M. Borewicz przyszła M. Kurzawa. W listopadzie odbyła się wizytacja szkoły.
Liczba absolwentów w poszczególnych latach:
1974/75-34
1975/76-22
1976/77-25
1977/78-24

W październiku 1977 roku dzieci spotkały się z aktorem Teatru Dramatycznego w Poznaniu Lucjanem Rabskim. 5 listopada 1978 roku szkoła okryła się żałobą - zmarł wieloletni dyrektor tej placówki - Zygmunt Kurz. 15 listopada 1978 dyrektorem szkoły został Józef Adamiak. Do pracy w Komendzie Hufca ZHP odeszła J. Grzelak, a przyjęto Barbarę Jaworską. W 1979 roku do budynku szkoły zostaje wprowadzone przedszkole. Rok 1979/80 - szkoła liczy 197 uczniów. 3 września uroczyście obchodzono święto szkoły. Na poranku z okazji Dnia Górnika gościł Czesław Danisz, który jest zarazem przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego. W tym roku na emeryturę odszedł J. Adamiak, a funkcję dyrektora od 1 września 1980 objął Jerzy Ziarnkowski. Do szkoły nr 1 w Turku przeniesiona została B. Jaworska, na jej miejsce przyjęto Marię Pańczyk.

Na rozpoczęciu roku szkolnego 1982/83 dyrektor J. Ziarnkowski powitał nowego nauczyciela w - f Grzegorza Wierzbickiego, w szkole pracuje 10 nauczycieli. Klasy I-III były na wycieczce w Kaliszu, Gołuchowie i Łodzi, zwiedziły między innymi zoo, oglądały sztuki „Czarodziejskie Krzesiwo”, „Jaś i Małgosia”, „Uki - Puki”. 1 czerwca świętowano Dzień Dziecka - dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych. Absolwentów było 21. Wraz z końcem roku szkolnego placówkę opuściła J. Wejman. Na jej miejsce z dniem 1 września 1983 roku przyjęto Elżbietę Gątowską. W maju klasy VII i VIII pojechały na wycieczkę do Warszawy. Pożegnanie klasy VIII odbyło się 15 czerwca.

192 uczniów, w tym 9 dowożonych autobusem szkolnym, rozpoczęło naukę w roku 1984. Grono Pedagogiczne powitało nową koleżankę - Grażynę Młotkiewicz.
Zbiorcza Szkoła Gminna została przemianowana na Zespół Administracyjno-Gospodarczy, a gminnym inspektorem został Z. Glapa. 14 września odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I. W październiku z okazji Dnia Wojska Polskiego odbyło się spotkania z kapitanem Lewandowskim. W tym miesiącu obchodzono także DEN, a w grudniu górnik z KWB „Adamów” rozmawiał z dziećmi o pracy na kopalni. W styczniu, jak co roku, dzieci bawiły się na choince noworocznej. W marcu odbył się apel z okazji Dnia Kobiet, 1 maja nauczyciele brali udział w pochodzie 1 majowym w Turku, natomiast 28 maja odbył się apel, na którym podsumowano dorobek 40-lecia LWP, PRL i zwycięstwa nad faszyzmem. W apelu uczestniczyły delegacje ze szkół Chlebów, Cisew, Kaczki Średnie, Turkowice, Żuki wraz z dyrektorami szkół i opiekunami Samorządu Uczniowskiego, każda delegacja składała meldunek o wykonaniu zadań na ręce I sekretarza KG PZPR tow. B. Świtaja.
Odbyły się trzy wycieczki:
30 maja - „Szlakiem Piastowskim”
1-2 czerwiec – Gdańsk – Sopot - Gdynia
20 czerwiec – Biskupin - Kruszwica
Międzynarodowy Dzień Dziecka połączono ze Szkolnym Świętem Sportu. 14 czerwca 21 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły.

2 września 1985 rok szkolny rozpoczęło 194 uczniów, w tym 29 pierwszoklasistów. Zmieniła się nieco struktura szkoły, dyrektor J. Ziarnkowski został również dyrektorem przedszkola. W tym roku oprócz tradycyjnych corocznych apeli odbyły się takie imprezy:
- 7 października - apel z okazji Dnia Milicjanta (udział w nim wzięli mł. chor. W. Baronowski, sierż. sztab. S. Kroszczyński)
- 10 października - spotkanie z sierżantem Z. Majcherkiem (z okazji Dnia Wojska Polskiego)
- 30 października - spotkanie z podróżnikiem, geografem, lotnikiem-p. B. Dostatnim.
- bal karnawałowy
- 22 maja „Poznajmy się w piosence” – koncert z udziałem artystów z Polskiego Radia i Telewizji
- 27 maja - spotkanie z redaktorem „Płomyczka” p.Marią Czernik.
Dnia 20 listopada 1985 roku odbyło się zebranie mieszkańców, w którym udział wziął Inspektor Oświaty w gminie Turek - Z. Glapa. Przedstawił obecną, trudną sytuację bazową szkoły. Zwrócił uwagę na konieczność modernizacji i rozbudowy. Postanowiono dobudować „skrzydło” z przeznaczeniem na przedszkole. Powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którego przewodniczącym został Stanisław Perliński. Mieszkańcy wsi zadeklarowali pewne kwoty pieniężne, robociznę oraz materiały budowlane.
14-15 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy dla klas III i IV.

W roku szkolnym 1986/87 pracę w szkole podjął Cezary Rakowiecki. W październiku harcerze uczestniczyli w rajdzie „Święto pieczonego ziemniaka”, a także wzięli udział w konkursie „Sprawni jak żołnierze” - drużyna dziewcząt zajęła IV miejsce, a chłopców III. W listopadzie gościnnie wystąpił w szkole niewidomy śpiewak - R. Gruszczyński. Z dniem 1 grudnia 1986 roku odszedł na emeryturę dyrektor szkoły pan Jerzy Ziarnkowski. Nowym dyrektorem została pani Jadwiga Glapa. 14 lutego dzięki pomocy rodziców p. Suchorskiego i p. Koralewskiego zorganizowano kulig - uczniowie objechali niemal całą okolicę. W maju harcerze wzięli udział w II Złazie Harcerskim. 12 czerwca świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymało 12 absolwentów.

1 września 1987 r. rok szkolny przywitało 212 uczniów.26 września uczniowie klas V-VII zwiedzali Gołuchów.10 października szkołę w Słodkowie odwiedzili goście z Briańska - pionierzy radzieccy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnieni nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania zostali: J.Jasiak i G. Wierzbicki. 15 października kapitan P.Lewandowski opowiadał o swojej pracy oraz wymaganiach na stopień oficera. W konkursie „Młodość - Trzeźwość” szkoła uzyskała wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim i 5000zł nagrody. W konkursie „Zbieramy - Oszczędzamy”-III miejsce na szczeblu wojewódzkim i nagroda 10000zł. 7 lutego 1988 uczniowie klas VII i VIII byli na wycieczce w Chełmnie. W kwietniu odbyło się spotkanie z kombatantami II wojny światowej. 10 czerwca 22 absolwentów ukończyło szkołę. 24 czerwca podczas zakończenia roku szkolnego pożegnano panią J. Jasiak, która odeszła na emeryturę oraz R. Wiśniewską, która odeszła do szkoły w Kalinowej

1 września 1988 r. naukę rozpoczęło 205 uczniów, a pracę 12 nauczycieli. Do klasy pierwszej przyjęto 23 dzieci. Do grona pedagogicznego przyszły Zofia Słodkiewicz – Myśler - nauczycielka matematyki i Anna Olek - nauczycielka nauczania początkowego. 10 października 1988 r. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia nowo wybudowanego „skrzydła” w ramach rozbudowy szkoły. W nim znajdowały się dwa oddziały przedszkolne, kuchnia wraz z zapleczem gospodarskim oraz kotłownia wspólna dla szkoły i przedszkola. W lutym zorganizowano wśród uczniów i nauczycieli zbiórkę pieniędzy dla Armenii nawiedzonej przez tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Na wesoło i sportowo obchodzono Pierwszy Dzień Wiosny. 5 grudnia odbyła się prelekcja z okazji 70-lecia PCK. 9 maja odbyły się szkolne „Biegi Zwycięstwa”. 9 czerwca pożegnalne słowa wypowiedziało 23 absolwentów szkoły. 19 czerwca odbyło się spotkanie z redaktorem „Przeglądu Konińskiego”.
W roku szkolnym 1989/90 na szcególną uwagę zasługuje akcja charytatywna na rzecz dzieci niewidomych „Wasz dar serca - światłem w ciemności”. W tym roku rozpoczęła pracę nauczycielka wychowania fizycznego p. Małgorzata Adamek. 6 czerwca 1990 szkołę ukończyło 25 uczniów. Wśród nich 4 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem: E. Danisz, R. Siwek, M. Jeska, P. Kurzawa.

Nowy rok szkolny 1990/91 rozpoczęło 212 uczniów i 12 nauczycieli. Pracę rozpoczęła Beata Glapa - nauczycielka nauczania początkowego. Utworzono dwie klasy I. Rozpoczęto również naukę religii w szkole, którą prowadziła Jadwiga Drzewiecka. 6 października uczniowie klas I i II oraz członkowie kółka historycznego byli na wycieczce w Gołuchowie. 12 listopada na apelu z okazji 72 rocznicy Odzyskania Niepodległości harcerze przedstawili historię drogi wiodącej do niepodległości. 30 listopada wróżono i lano wosk na wieczorze andrzejkowym. W kwietniu 1991 r. szkoła otrzymała list gratulacyjny dla zespołu pieśni i tańca „Fanka” od Kuratora Oświaty i Wychowania w Koninie. 19 czerwca 21 uczniów klas VIII pożegnało szkołę i nauczycieli. „Srebrną tarczę” i wyróżnienie otrzymała Jolanta Łuczak.

Nowy rok szkolny 1991/92 rozpoczęło 219 uczniów i nowy nauczyciel Ryszard Dytkowicz, który uczy fizyki i techniki. Szkoła czynnie włączyła się w zorganizowanie uroczystości 75 rocznicy powstania OSP w Słodkowie. Naczelnik S. Warzych wyraził słowa podziękowania dla dyrektor Jadwigi Glapy na łamach „Przeglądu Konińskiego”. W listopadzie gościł „Łódzki duet akordeonowy”. Na wieczór andrzejkowy uczennice klasy VI przygotowały degustację soków. W kwietniu młodzież pod opieką pani Beaty Glapy i Ryszarda Dytkowicza pojechała do Chełmna. 29 kwietnia odbył się koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu pana Bagińskiego. 23 czerwca 24 absolwentów odebrało świadectwa ukończenia szkoły.

W roku 1992/93 zaczęły obowiązywać minima programowe, a szkoła opracowała własny statut. Do szkoły uczęszczało 221 uczniów, w tym 29 pierwszoklasistów. „Głos Wielkopolski” umieścił notę o szkolnym muzeum, gdzie prezentowane są stare urządzenia oraz wiele dokumentów ukazujących historię regionu. Natomiast „Echo Turku” zamieściło notatkę z podziękowaniami dla Szkoły Podstawowej w Słodkowie za pomoc w zbiórce darów dla mieszkańców Woronowa na Białorusi. W tym roku uczniowie byli: we Wrocławiu, w Chełmnie, w KDK w Koninie na spektaklu „Żaba Monika i Kulfon”. 23 czerwca 27 absolwentów otrzymało świadectwa. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: A.Warzych, E. Stępniak, J. Kmiecik, E. Koralewska, E. Wilczyńska, K. Budner. J. Kmiecik była ponadto laureatką wojewódzkiego konkursu plastycznego „Europa w szkole”

W 1993/94 r. w szkole nastąpiła zmiana - pracę podjęła nowa katechetka - pani Halina Rabiega.
Odbyły się szkolne konkursy:
- „ó czy u”-szkolnym mistrzem ortografii klas I-III została Anna Rakowiecka, a klas V-VIII Justyna Brzychcy
- „szkolny konkurs recytatorski” klas I-III zwyciężyła Róża Włodarczyk
- „Czystość, zdrowie, higiena”-I miejsce zdobyła klasa V oraz VII
- „Żyjmy zdrowo i higienicznie”-I miejsce zajęła klasa III
22 czerwca 28 absolwentów odbierało świadectwa ukończenia szkoły. Listy gratulacyjne z rąk pani dyrektor J. Glapy otrzymali rodzice: M.S. Kowalscy, Z.M. Sikorscy, M.J. Sobisiowie, T.M. Maleszowie.

208 uczniów powitało rok szkolny 1994/95. Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiadło 25 pierwszaków. W czasie ferii zimowych chętni uczniowie grali w tenisa, oglądali filmy oraz bawili się na balu karnawałowym. W marcu 1995 r. „Echo Turku” opublikowało artykuł poświęcony szkole w Słodkowie, jej historii i współczesności. 6 maja klasa V z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej przygotowała uroczysty apel. 21 czerwca 23 absolwentów pożegnało mury szkolne.

W kolejnym roku naukę rozpoczęło 212 uczniów. Utworzono dwie klasy pierwsze. W dniach 5-9 czerwca starsi uczniowie zwiedzali zakątki południowej Polski: Kraków, Wieliczkę, Zakopane. Niecodzienna wizyta w szkole miała miejsce 17 czerwca 1996 r. - ksiądz biskup Roman Andrzejewski spotkał się z dziećmi i pracownikami szkoły. 19 czerwca 22 absolwentów otrzymało świadectwa. Nagrodzeni zostali: M. Majcherek, A. Pokojowy. W. Toda, A. Sobiś, Z. Zając. Listy gratulacyjne otrzymali państwo: J.K Majcherkowie, M.H. Pokojowi, M.S. Płócienniowie, M.W. Todowie, M.J. Sobisiowie, M.W. Zającowie.

W roku 1996/97 naukę rozpoczęło 222 uczniów. Jest to rok, w którym zaszły zmiany - organem prowadzącym placówkę od stycznia 1996 roku jest Rada Gminy Turek. W czasie wakacji przeprowadzony został remont kuchni - środki pozyskano z budżetu i Komitetu Rodzicielskiego. Wymieniono też 18 okien (ściana wschodnia) 25 września dzieci spotkały się z przedstawicielami Komendy Rejonowej Policji w Tuku - komisarzem P. Koślą i W. Raczykiem. W listopadzie uczniowie klas I-III bawili się na koncercie „Spotkanie z Majką”. W czerwcu IIa i IIb były w Poznaniu, a IV-VIII zwiedzały w ciągu 4 dni Trójmiasto i Malbork. Joanna Paruszewka i Anna Rakowiecka zostały wyróżnione w konkursie „Kangur 97”, a Joanna Paruszewska została także laureatem w konkursie matematycznym klas III. Dzień 18 czerwca to ostatni dzień w szkole 20 absolwentów. Najlepsi uczniowie to: M. Chudecka, A. Janeczek, M. Gołdyka. Wyróżnione również zostały I. Kołodziejczyk i E. Serafińska.

W 1997/98 roku na pierwszym dzwonku pojawiło się 39 pierwszaków, liczba wszystkich uczniów wynosi 242. Z przedszkola do szkoły przeszła pani K. Majcherek. Od 1 września połączono przedszkole ze szkołą, a pełna nazwa placówki brzmi Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie. 23 września odbyła się wycieczka do Biskupina. W konkursach organizowanych przez MDK w Turku uczniowie odnieśli sukcesy i tak:
- w konkursie plastycznym na „Pisankę Wielkanocną” - J. Gołdyka zdobyła III miejsce.
- w konkursie recytatorskim - M. Oleksy zdobyła wyróżnienie.
W czerwcu klasy starsze poznały piękno Bieszczad, a „maluchy” uroki naszej stolicy. 17 czerwca wszyscy uczniowie klasy VIII otrzymali świadectwa.

249 uczniów powitało 1 września 1998 r. nowy rok szkolny. Pracę w szkole rozpoczęła pani Dorota Dytkowicz - nauczycielka języka polskiego. W szkole została zaplanowana pracownia komputerowa w ramach programu MEN „Pracownia internetowa w każdej gminie” Meble, linię elektryczną i telefoniczną sfinansował Urząd Gminy. Po raz kolejny o ZSP w Słodkowie pisała prasa lokalna - „Echo Turku”-wspomniano o wakacyjnych remontach w kuchni, wymianie grzejników i modernizacji sanitariatów. Podkreślono zaangażowanie szkoły w środowisku lokalnym. Na uwagę zasługuje zorganizowany przez aktyw biblioteczny „Wieczór z wieszczem”. W ciekawy sposób przedstawiono koleje życiowe A. Mickiewicza i zaprezentowano jego bogatą twórczość. Podczas obchodów Dnia Ziemi wyłoniono laureatów konkursu wiedzy ekologicznej: R. Pilarczyka, M. Oleksy i S. Stelmaszka. Laureatami w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 99” zostali: A. Rakowiecka, M. Anastaziak i J. Paruszewska. 23 czerwca ze szkołą żegnało się 28 absolwentów klasy VIII i 28 klasy VI, którzy od 1 września 1999 r. staną się uczniami gimnazjum. Nagrody i świadectwa z wyróżnianiem otrzymali:
- klasy VIII-M. Greber, J. Gołdyka, R. Oleksy, A. Rakowiecka, K. Paruszewska, R. Pilarczyk
- klasy VI-A. Bogacka, S. Stelmaszak
31 sierpnia 1999 r. po 39 latach pracy na emeryturę odeszła pani Helena Młotkiewicz.

Rok szkolny 1999/2000 to rok, w którym zaczyna się wdrażanie reformy oświatowej. Szkoła liczy 12 oddziałów: po dwie klasy I-V, jeden oddział VI i VIII. Nie ma klasy VII - bo ta zgodnie z reformą podjęła naukę w gimnazjum. W budynku ZSP w Słodkowie mają swoją siedzibę dwa oddziały gimnazjum, tj. uczniowie ze Słodkowa i Cisewa. W związku z tym w szkole pojawiła się konieczność pracy na dwie zmiany. W gronie pedagogiczny także zaszły zmiany - odeszła pani Halina Rabiega-katechetka, a przybyli pani Jolanta Tarnas - bibliotekarka i nauczycielka j. polskiego, Anna Skonieczna  - katechetka, Agnieszka Kurzawa-nauczanie początkowe i Emilia Marucha zastępująca Krystynę Majcherek. Działa już pracownia komputerowa z dostępem do Internetu-jej opiekunem został nauczyciel informatyki - p. Ryszard Dytkowicz. W przedszkolu są dwie grupy „0”. We wrześniu odbyła się wycieczka Toruń - Ciechocinek. W tym miesiącu na terenie szkoły odbyły się także miejsko - gminne dożynki. W styczniu laureatem „Przeglądu piosenkarzy w MDK” został uczeń Adrian Paruszewski, który piosenką „Yeti, Yeti” wyśpiewał awans do etapu powiatowego. Natomiast w lutym sukcesy odnieśli szkolni piłkarze, którzy zwyciężyli w „Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta”. W marcu odbył się szkolny etap konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” - konkurs wiedzy pożarniczej połączony był z konkursem plastycznym. I miejsce zajęła J. Skubiszewska, która zwyciężyła też w konkursie gminnym. Uczniowie zaprezentowali swoją wiedzą ekologiczną podczas obchodów Dnia Ziemi w dniu 2 maja. 18 maja w I Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej I miejsce zajął A. Paruszewski, II A. Witkowska. Na konkursie „Mistrz pięknego czytania” szkołę reprezentował T. Jurek. 22 maja uczniowie klas III i IV zwiedzali Warszawę. W dniach 16-18 maja uczniowie zwiedzali Kotlinę Jeleniogórską, Pragę i Skalne Miasto. 5 czerwca „maluchy” zwiedzały Toruń i Ciechocinek. W dniu 21 czerwca żegnało szkołę 26 uczniów klasy VIII i 24 uczniów klasy VI. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: M. Oleksy, J. Skubiszewska, K. Serafińska i A. Wilczyńska.

Nowy rok szkolny 2000/2001 to drugi rok wdrażania reformy oświatowej. Zgodnie z Kartą Nauczyciela 16 nauczycieli posiada status nauczyciela mianowanego i 3 nauczyciela kontraktowego. Naukę rozpoczęło 204 uczniów i 46 przedszkolaków. 19 października w Gminnym Konkursie Profilaktyki Alkoholowej w konkurencji plastycznej i teatralnej ZSP w Słodkowie zajęła III miejsce. W dniach 10-13 listopada odbyła się akcja „Góra Grosza” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 5 grudnia dzieci odwiedziły Dom Opieki Społeczne w Skęczniewie. Zaprezentowały program artystyczny i wręczyły pensjonariuszom świąteczne upominki. 7 grudnia klasy I odwiedziły turkowski szpital - oddział dziecięcy. Przyjechały do chorych dzieci z dwoma Mikołajami, prezentami i wesołymi piosenkami. 20 stycznia szkołę odwiedzili dziadkowie babcie. Ich wnukowie przygotowali dla nich przedstawienie i słodki poczęstunek. 21 stycznia Samorząd Uczniowski przygotował apel z okazji 56 rocznicy wyzwolenia Turku. W Gminnej Olimpiadzie Wiedzy Mitologicznej przedstawiciele szkoły zdobyli III miejsce ( A. Rakowiecka, K Kapusta). W końcu marca odbyła się zbiórka żywności organizowana przez Koniński Bank Żywności - w tę akcję charytatywną co roku czynnie włącza się szkoła. 7 kwietnia A. Paruszewski zdobył wyróżnienie na XX Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Koninie za wykonanie piosenki „Szkolny rock and roll”. 24 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Ziemi - zorganizowano apel, degustację zdrowej żywności konkurs plastyczny oraz happening. 26 kwietnia wzięto udział w I Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego -szkołę reprezentowali A. Rakowiecka, D. Witkowska i M. Anastaziak. Rocznicę Konstytucji 3 Maja uczczono apelem przygotowanym przez klasy V. 15 maja odbył się konkurs religijny pod hasłem „ Z Jezusem w III Tysiąclecie”. W II Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej I miejsce zajął A. Paruszewski, II M. Zagozda, III A. Witkowska - uczniów przygotowała pani Grażyna Młotkiewicz. 8 czerwca klasy młodsze zwiedzały stolicę wielkopolski - Poznań. 9 czerwca dzieci odwiedziły Toruń i Ciechocinek. Od 28 do 31 maja klasy IVa i IVb wybrały się w Sudety na „zieloną szkołę”. Baza mieściła się w Lubawce. Dużym sukcesem dla szkoły okazał się konkurs matematyczny „Kangur” - A. Rakowiecka uzyskała bardzo dobry wynik i w nagrodę wyjazd do Wiednia, w grupie „Beniamin” uhonorowano także M. Ochapskiego, M. Anastaziaka, a w grupie „Maluch” M. Bazelę.

Rok szkolny 2001/2002 powitało 210 uczniów, 42 przedszkolaków i 18 nauczycieli. W przedszkolu rozpoczęła pracę pani Jolanta Głowinkowska. Pożegnano katechetkę A. Skonieczną, a powitano księdza Tadeusza Stasiaka. 22 września dzieci wraz ze swoimi nauczycielami wzięły udział w „Sprzątaniu Świata”. Część artystyczną przygotowały dzieci klas V i VI pod kierunkiem M. Kurzawy. Ślubowanie złożyło 36 pierwszoklasistów. W konkursie „Mistrz Pięknego Czytania” szkołę reprezentowała A. Sobczak. Pod koniec kwietnia dzieci odwiedziły DPS w Skęczniewie -przygotowały ciekawą inscenizację teatralną i własnoręcznie przygotowane prezenty. W grudniu zbierano fundusze dla fundacji „Wszystko dla dzieci”. Tuż przed świętami odbyły się jasełka. Uczniowie celebrowali staropolską tradycję kolędami i jasełkami. W uroczystości udział wzięli m.in. ksiądz S. Nasiński, wójt Jan Owczarek i liczni sponsorzy, którym serdeczne podziękowania złożyła pani dyrektor Jadwiga Glapa. Jak co roku 6 grudnia szkołę odwiedził miły gość z Laponii, przywiózł dla wszystkich słodkie upominki. Natomiast w styczniu uczniowie bawili się na corocznej zabawie choinkowej. W styczniu do szkoły przyszły babcie i dziadkowie, gdyż dzieci z okazji ich święta przygotowały ciekawą imprezę. Samorząd Uczniowski tradycyjnie przygotował „Pierwszy dzień wiosny”. Aż trzy uczennice: K. Bystrzycka, M. Kaczmarek i M. Tokarska zdobyły wyróżnienie w konkursie „Pisanka Wielkanocna”. 6 kwietnia odbyła się impreza promująca zdrowy styl życia pod hasłem „Żyjemy zdrowo i higienicznie”. Szkoła brała udział w świątecznej zbiórce żywności oraz III Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej - zdobyła I miejsce w kategorii solistów i I w kategorii zespół. Klasy Ia, Ib i IIb odwiedziły fermę strusi w Modlibogowicach, a IIIa, IIIb i IIa zwiedziły Warszawę. 38 absolwentów ukończyło szkołę. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: M. Kaczmarek, A. Kołodziejczyk, M. Weber, K. Kapusta, M.Ochapski, A. Rakowiecka.

2 września 2002r. w progach szkolnych stanęło 202 uczniów i 43 przedszkolaków. Odszedł ksiądz T.Stasiak, a przybył ksiądz G. Ograbisz. 20 września nauczycielki przyrody M. Kurzawa i M. Pańczyk były organizatorkami akcji „Recykling - to się nam opłaca”. 23 września szkoła gościła dr T. Bogajewskiego, który prowadził wykłady pokazowe edukacji ekologicznej. 3 października odbył się II Gminny Dzień Piłkarza -drużyna ze Słodkowa zajęła II miejsce. 9 października 32 pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie i zaprezentowało część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pań wychowawczyń G. Młotkiewicz i A. Kurzawy. 15 października świętowano DEN - ciekawy program artystyczny przygotowały dzieci z klasy V i pani D. Dytkowicz i G. Młotkiewicz. Montaż słowno - muzyczny pt. „Polska droga do wolności” przygotowały dzieci z klas IVa i Vb z M. Pańczyk i J. Tarnas na apel z okazji Święta Niepodległości. 17 grudnia zapanowała świąteczna atmosfera dzięki jasełkom przygotowanym przez klasy V i VI pod kierunkiem D. Dytkowicz i G. Młotkiewicz. Mikołaj odwiedził szkołę i przedszkole 6 grudnia. W styczniu dzieci, jak co roku, pląsały na zabawie choinkowej. Także w styczniu odbył się „Dzień babci i dziadka”. Na konkursie recytatorskim w Żukach uczennica I. Młotkiewicz zajęła II, a M. Wojtczak III miejsce. 21 marca na boisku szkolnym spalono marzannę wykonaną z materiałów ekologicznych. To święto w szkole tradycyjnie przygotowuje Samorząd Uczniowski. 16 maja - Dzień Unii Europejskiej - zaprezentowano następujące kraje: Grecję, Hiszpanię, Francję, Włochy i Niemcy. 30 maja bawiono się na leśnej polanie z okazji Dnia Dziecka. 26 maja uczniowie występowali przed swoimi mamusiami - życząc im wszystkiego najlepszego w dniu ich święta.19 maja klasy młodsze zwiedzały Poznań, a 23 maja Warszawę. Klasę VI ukończyło 35 uczniów, w tym 10 z wyróżnieniem: P. Sęk, A. Sobczak, M. Tokarska, J. Buczyńska, M. Bazela, Ż. Gracz, M. Lewandowska, O. Grzymska, A. Rabczewska, R. Kurzawa. Rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

1 września 2003 r. naukę rozpoczęło 190 uczniów, 51 przedszkolaków, pracuje 20 nauczycieli. 26 września szkoła już po raz 10 przystąpiła do akcji „Sprzątania Świata” pod hasłem „Zielony świat - zielony dom - zielony punkt”. W szkole istnieje tradycja zbierania materiałów wtórnych - puszek aluminiowych, makulatury i baterii. 21 uczniów klasy I wraz z wychowawczynią panią A. Olek po raz pierwszy wystąpiło przed szkolną publicznością na uroczystym ślubowaniu. DEN przygotowały dzieci z kasy VI pod kierunkiem D. Dytkowicz. Oprawę muzyczna przygotował chórek szkolny z panią G. Młotkiewicz. W październiku Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Góra Grosza” na rzecz dzieci z domu dziecka. 11 listopada obchodzono 85 rocznicę odzyskania niepodległości. Tę uroczystość przygotowali uczniowie klasy IVb z panią Z. Myśler. W listopadzie klasy VI odwiedziły KWB Adamów, natomiast 5 grudnia była rewizyta - gościliśmy pana Cz. Danisza. W grudniu i styczniu odbyły tradycyjne imprezy - mikołajki, choinka, „Dzień Babci i Dziadka”. W lutym w ramach akcji „Podaruj dzieciom słońce” goszczono strażaków, którzy opowiadali o bezpiecznych zachowaniach. W tym miesiącu dzieci spotkały się z leśnikiem, który mówił o swojej pracy w różnych porach roku. 19 marca na wesoło witano wiosnę. O pracy policjanta dzieci z klas I-III znacznie poszerzyły swoją wiedzę po spotkaniu z p. R. Boczkiem i Z. Marciniakiem. Na konkursie „Pisanka wielkanocna” wyróżniono prace uczennic: M. Drzewieckiej, M. Pluty, A. Janiszewskiej, M. Michalak. Na konkursie „Mistrz Pięknego Czytania” szkołę reprezentowała I. Młotkiewicz. W V Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego wzięła udział drużyna w składzie: A. Maciejewska, K. Chrostek, Ł. Kotas i K. Kubiak - opiekunem był R. Dytkowicz. W kwietniu obchodzono „Dzień Ziemi”, odbył się m.in. konkurs plastyczny i wiedzowy. Na boisku szkolnym posadzono wiele drewek. 13-14 maja odbył się kiermasz książek zorganizowany przez bibliotekarkę p. J. Tarnas. W IV Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej zespół w składzie: A. Paruszewski, J. Kaźmierczak i A. Witkowska wyśpiewał I miejsce, a A. Pamuła zajęła II miejsce. 20 maja klasy VI zwiedzały okolicę na … rowerach. W maju obejrzano przedstawienie w wykonaniu aktorów z Krakowa pt. „Wyprawa po róg obfitości”. W maju klasy I-III przygotowały uroczysty „Dzień Matki”. 28 maja odbył się w Słodkowie I Gminny Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez panie D. Dytkowicz i J. Tarnas. I miejsce zajęła A. Maciejewska, III A. Witkowska. W czerwcu nasi uczniowie wzięli udział w konkursie „Leśnik - przyjacielem lasu” - opiekunem była pani B. Kurz. Gminny Dzień Dziecka odbył się w Słodkowie. W konkursie „Kangur” wyróżnienia otrzymali: A. Maciejewska, A. Frątczak - uczniów przygotowała pani Z. Myśler. W dniach 14-17 czerwca uczniowie przebywali na „zielonej szkole” w Białym Dunajcu. Zwiedzili też Kraków i Zakopane. W czerwcu odbyły się wycieczki „Szlakiem Piastowskim” i do Biskupina i Kruszwicy. Szkoła otrzymała z ARiMR dotację na zakup sprzętu komputerowego. W ramach tej akcji szkolenie 101 osób na kursach: obsługi komputera i prowadzenia rachunkowości rolnej przeprowadził R. Dytkowicz. Klasę VI ukończyło 34 uczniów, w tym z wyróżnieniem: D. Ochapski, B. Ogrodowczyk, A. Witkowska, M. Feliniak, A. Janiszewska.


Rok szkolny 2004/2005 rozpoczęło 185 uczniów. Na emeryturą odeszła pani Aurelia Kowalska. Pracę rozpoczęła Anna Grzelak - nauczycielka j. angielskiego. W klasach 0-III wprowadzono naukę j. angielskiego. W tym roku odbyły się: „Sprzątanie świata”, ślubowanie klas I, II Gminny Dzień Piłkarza, w którym drużyna ZSP w Słodkowie zajęła I miejsce, DEN połączony z Dniem Papieskim, apel z okazji Święta Niepodległości, wieczór andrzejkowy. W MDK na Konkursie Piosenki Zdrowotnej wystąpiły uczennice: M. Paruszewska, M. Wojtkowiak, A Pamuła. W grudniu pracami pod hasłem „Mikołaju bądź wśród nas” udekorowano korytarze szkolne, a tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie z jasełkami i kolędami odwiedzili DPS w Skęczniewie. 22 grudnia szkoła rozbrzmiewała kolędami, jasełka przygotowały dzieci wraz z panią G. Młotkiewicz i księdzem R. Bogusem. W styczniu coroczne imprezy to choinka i „Dzień Babci i Dziadka”. 25 lutego odbyło się „Wielkie dyktando”, w którym największą ilość punktów zdobyli: P. Stachurska, B. Fret, A. Maciejewska. W marcu odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny, którego organizatorką była pani Dorota Dytkowicz. I i II miejsce zajęły uczennice ZSP w Słodkowie D. Janiszewska i A. Maciejewska. W marcu świętowano „Dzień Kobiet”. Uczniowie klas III, Va i VIa odwiedzili Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku - obejrzeli stroje, militaria i fotosy z filmu „Ogniem i mieczem”. W marcu witano wiosnę i przeprowadzono konkurs plastyczny „Wielkanoc tuż, tuż” - organizatorką była pani A. Olek. 7 kwietnia pod kierunkiem księdza R. Bogusa odbyła się niezwykła uroczystość - apel poświęcony pamięci Jana Pawła II. Dzień Ziemi zorganizowała klasa Ia z wychowawczynią panią B. Kurz. Na Konkursie Ortograficznym dla klas I-III w kategorii klas II, I miejsce zajął P. Gawroński, III K. Pańczyk, w kategorii klas III-II miejsce zajął K. Wiatrowski. W konkursie BRD drużyna szkolna zajęła IV miejsce na 31 szkół. Na Gminny Dniu Dziecka ZSP w Słodkowie w konkurencjach sportowych zajęła I miejsce i zdobyła puchar. „Kangur 2005”- w kategorii „Maluch” uczennica A. Maciejewska uzyskała wynik bardzo dobry, a uczennica klasy VIb A. Maciejewska - wyróżnienie. Szkołę ukończyło 31 uczniów, świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: D. Janiszewska, R. Wawrzyniak, A. Maciejewska, K. Przygońska, M. Stachurski.

Rok szkolny 2005/2006 rozpoczęło 177 uczniów i 58 przedszkolaków. Z uwagi na remont szkoły rok szkolny rozpoczęto 12 września. W szkole przeprowadzono remont generalny - rozpoczął się w lipcu, zakończył we wrześniu. Wymieniono dach, okna, instalację elektryczną, podłogi, drzwi, instalację centralnego ogrzewania, pomalowano pomieszczenia i ocieplono cały budynek. W październiku odbyło się ślubowanie klas I, DEN, Dzień Papieski. 9 listopada szkoła gościła przedstawicieli władz oświatowych: p. J. Wójcik, p. B. Kubicką, wójta J. Owczarka, dyrektorów szkół -związane to było ze Świętem Szkoły. W listopadzie odbył się apel z okazji święta niepodległości. W grudniu przedszkole odwiedził górnik z KWB Adamów, były też mikołajki, jasełka i zabawa choinkowa. Aktorzy z Torunia zaprezentowali spektakl „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego”. 20 stycznia rozbrzmiewało 100 lat dla babć i dziadków. W konkursach matematycznych „Kwadratura koła” i „Kangur” zmagało się z zadaniami po 10 uczniów. Wyróżnienie otrzymali: R. Toda i M. Kurz. W marcu I. Młotkiewicz i A. Maciejewska otrzymały wyróżnienie w „Pisance Wielkanocnej”. K. Witkowska otrzymała tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”. Na konkursie BRD reprezentacja w składzie: M. Derucki, B. Fret, S. Gil zajęła 7 miejsce. 11 kwietnia miało miejsce zebranie sprawozdawczo - wyborcze ZNP. Na II konkursie Ortograficznym w kategorii klas II-2 miejsce zajął P. Kołodziejczyk, III A. Molka, a w kategorii klas III-1 miejsce K. Pańczyk, 3-P. Gawroński. W kwietniu na „Dniu Ziemi” dzieci zaprezentowały ciekawe przedstawienia i przypomniały o zachowaniach proekologicznych. Strażacy przygotowali z okazji 90 urodzin OSP w Słodkowie interesujący pokaz. 18 maja na Konkursie Piosenki Religijnej w Kaczkach Średnich w kategorii klas IV-VI reprezentanci ZSP w Słodkowie zajęli I miejsce. W maju odbył się występ multiinstrumentalisty pana K. Orzechowskiego „Rusz globusem”. Pierwszoklasiści zwiedzili farmę strusi w Modlibogowicach, klasy III podziwiały Warszawę. 9 czerwca to Dzień Europejski - klasy Va i Vb wraz z wychowawcami D. Dytkowicz i R. Dytkowicz zaprezentowały słoneczne Włochy. 23 czerwca szkołę pożegnali absolwenci, wśród których świadectwa z biało - czerwonym paskiem otrzymali: I. Młotkiewicz, A. Wojtczak, M. Bazela, W. Kubiak, P. Stachurska i B. Fret.

Rok szkolny 2006/07 rozpoczął się 4 września. Powitało go 56 przedszkolaków i 178 uczniów, w tym 31 pierwszoklasistów. W zastępstwie za p. M. Pokojową grupę 3-5-latków przejmuje E. Budka. We wrześniu odbyła się akcja „Sprzątanie Świata”. W październiku pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. W tym miesiącu odbył się też niezwykły apel pod przewodnictwem ks. R. Bogusa i ks. S. Nasińskiego pod hasłem „Stop agresji. Stop przemocy” oraz uroczystość DEN. Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Góra Grosza”.” Wstań, Polsko nasza” to inscenizacja, która uświetniła Narodowe Święto Niepodległości. W listopadzie na festiwalu Piosenki Zdrowotnej M. Paruszewska otrzymała nagrodę .W grudniu przedszkole i szkołę odwiedził Mikołaj ze słodyczami oraz rozstrzygnięto konkurs literacki „Mikołaj w baśniach i bajkach”. Pod koniec miesiąca ZSP był organizatorem V Powiatowego Festiwalu Kolęd, który prowadzili ucz. K. Pańczyk i M. Kurz. W świąteczny nastrój wprowadziły jasełka. W marcu wzięto udział w „Powszechnej zbiórce żywności”. W kwietniu nasi uczniowie wzięli udział w „Pisance wielkanocnej”, a klasy I-III w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim. Dzień Ziemi uczył dzieci dbania o Błękitną Planetę. Uczniowie kl.I-III odnieśli sukces w Gminnym Konkursie Ortograficznym- P. Majcherek, P. Kołodziejczyk i N. Marendziak. W Bibliotece Gminnej K. Pańczyk została mistrzem pięknego czytania. W rytmach Zorby obchodzono Dzień Europejski. Wiosną odbyły się wycieczki do: Ciechocinka i Szlakiem Piastowskim. W konkursie matematycznym „Kangur” świetnie wypadli :R. Toda, N. Marendziak, P. Majcherek i K. Wiatrowski. Dzień Dziecka świętowaliśmy w SP w Kaczkach Średnich. Mury szkolne opuściło 33 absolwentów, wychowawcy kl. VI- D.Dytkowicz i R. Dytkowicz. Nie zabrakło też chwil wzruszenia- żegnano p. dyrektor Jadwigę Glapę i p. Krystynę Majcherek, które odeszły na emeryturę i ks. Rafała Bogusa, którego przeniesiono do parafii w Ciechocinku. W sierpniu na emeryturę odeszła p. Maria Pańczyk. Wakacje rozpoczęły się 22 czerwca.

3 września 2007r. rozpoczęto nowy rok szkolny, w którym powitano nowych pracowników: Tomasz Kościankowski- dyrektor, Barbara Żelczak- język angielski, Anna Kwiatkowska- nauczanie zintegrowane i ks. Paweł Robak- religia. W klasach I-VI było 175 uczniów, a w przedszkolu 66.

Jak co roku odbyły się liczne szkolne uroczystości i konkursy:

-Sprzątanie Świata

-Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Papieski

-Ślubowanie klas I

-Halloween Party

-Narodowe Święto Niepodległości

-Góra Grosza

- W krainie baśni i bajek

 -Festiwal Piosenki Zdrowotnej

-andrzejki

-wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

-„w krainie św. Mikołaja”

-VI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

-jasełka

-choinka noworoczna

-walentynki

-Mistrz Pięknego Czytania

-BRD

-IV Gminny Konkurs Ortograficzny dla kl. II iIII

-Historia i dzień dzisiejszy naszego miasta

-217 rocznica Konstytucji 3 Maja

-Kwadratura koła i Kangur

-wycieczka do Gołuchowa, Torunia i Zakopanego

-spotkanie z pisarką Roksaną Jędrzejewską-Wróbel

-Dzień Europejski

-wycieczka rowerowa na Grabieniec

-Gminny Dzień Dziecka

Szkołę pożegnało 33 absolwentów. Po wieloletniej pracy w tej placówce na emerytury odeszły panie: Maria Kurzawa, Maria Pokojowa i Eugenia Lament.

W czasie wakacji przeprowadzono remont- pracownicy szkoły położyli płytki na posadzkę i ściany na dolnym korytarzu. Kafelki zakupiono z funduszy Rady Rodziców. Dla trzeciej grupy przedszkolnej przeznaczono izbę szkolną ,która została przystosowana do potrzeb przedszkolaków.

W roku szkolnym 2008/09 pracę w szkole w Słodkowie rozpoczęli: p. Anna Walczak- przedszkolanka, p. Magdalena Żyła- nauczycielka przyrody i p. Łukasz Wysocki- katecheta. Natomiast w marcu w przedszkolu rozpoczęła pracę p. H. Marciniak.

Wśród licznych imprez uwagę zwróciły: Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Rodziny, choinka, w których licznie uczestniczyli dziadkowie i rodzice dzieci.

Odbyły się także wycieczki szkolne do wioski indiańskiej w Józefowie, Zakopanego, fabryki bombek w Gnieźnie, Poznania, teatru w Łodzi i na przedstawienie „Księga dżungli” w Turku.

Sportowcy cieszyli się z sukcesu Tomasza Pietrzaka, który zdobył złoty medal na X Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Żerkowie.

W tym roku szkolnym było 186 uczniów i 82 przedszkolaków, pożegnano 22 absolwentów.

W roku szk.2009/10 było 10 oddziałów szkolnych i 3 przedszkolne i tak:

kl.I-p. A. Olek

kl. II a p. A. Kwiatkowska

kl. II b p .G. Młotkiewicz

kl. III a p. E. Gątowska-Kurzawa

kl. III b p. B. Kurz

kl. IV a p. M. Adamek

kl. IV b p. M. Żyła

kl. V p. J. Tarnas

kl. VI a p. R. Dytkowicz

kl. VI b p. D. Dytkowicz

przedszkole

grupa 3 i 4-latków p. E. Budka

grupa5 i 6-latków p. J. Głowinkowska

grupa 6-latków p. H. Marciniak

W sumie było 190 uczniów i 82 przedszkolaków i 40 absolwentów.

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły to :dyskoteka „Pożegnanie lata”, wycieczka rowerowa, wycieczka do Biskupina, Dzień Chłopca, Powiatowe zawody w biegach przełajowych- I miejsce naszej drużyny, Sprzątanie Świata, wycieczka do Poznania, DEN, ślubowanie klas I, Halloween, Święto Niepodległości, Konkurs Piosenki Zdrowotnej, andrzejki, konkurs literacki „W krainie św. Mikołaja”, wycieczka do Gniezna, VII Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek, jasełka, choinka noworoczna, walentynki, w czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia dla uczniów, konkurs recytatorski, Gminny Konkurs Tenisa Stołowego, Dzień Kobiet, powitanie wiosny, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej, IV Powiatowy Przegląd Twórczości Katolickiej, turniej „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, wiosenne sadzenie lasu, spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke, Dzień Europejczyka, wycieczka do Trójmiasta i Malborka, wyjazd do teatru w Kaliszu, wycieczka do Warszawy, festyn rodzinny, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, święto Konstytucji Majowej, Dzień Ziemi, Matematyczne Asy, IV Międzyszkolny konkurs języka angielskiego, konkurs matematyczny „Kangur”

16.04 .2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze ZNP Gminy Turek, na którym pożegnano wieloletnią prezes p. Marię Kurzawę oraz wybrano nowy Zarząd i prezesa p. Barbarę Kożuch.

Wroku szk. 2010/11 w ZSP w Słodkowie uczyło się 187 uczniów i 102 przedszkolaków, uczniów klasy VI było 24. Do grona pedagogicznego dołączyła p. Barbara Paszak- katechetka.

W czasie wakacji odbyły się remonty w szkole, które wpłynęły nie tylko na estetykę, ale i bezpieczeństwo w szkole- wymieniono barierki na klatce schodowej, wyłożono płytkami schody oraz klatkę, wymieniono gabloty na puchary, przygotowano kolejną salę przedszkolną(zakupiono stoliki, krzesła meble i zabawki), zakupiono też regulowane krzesła dla starszych uczniów, pracownia komputerowa wzbogaciła się o 10 zestawów komputerowych, pomalowano sekretariat i gabinet dyrektora, na plac zabaw zakupiono karuzelę. Wzbogaciła się tez baza dydaktyczna szkoły- zakupiono projektor multimedialny, tablicę interaktywną, laptop.

We wrześniu cała społeczność szkolna uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu, czyli wmurowaniu kapsuły z aktem erekcyjnym na budowie środowiskowej hali sportowej. Budynek będzie wzniesiony pomiędzy naszą szkołą i gimnazjum. Poświęcenia dokonał ks. S. Nasiński. Uroczystość prowadzili dyrektorzy szkół J. Zygmunt i T. Kościankowski.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w licznych akcjach, konkursach i zawodach osiągając sukcesy. Odbyły się wycieczki „Śladami Chopina”, do Łodzi na basen i kino 3D, do Turku na spektakl „Opowieści robotów”, do Ojcowskiego Parku Narodowego.

W roku szk. 2011/12 pracę rozpoczęli p. Katarzyna Kończak - przedszkolanka oraz ks. Leszek Wojciechowski. W przedszkolu zostało utworzonych 5 grup:

-3-latki p. K. Kończak

-4-latki p. E. Budka

-5-6-latki p. A. Budner

-5-6-latki p. H. Marciniak

-5-6-latki p .J. Głowinkowska

W szkole wychowawcami poszczególnych klas są:

kl. I a p. A. Kwiatkowska

kl. I b p. G. Młotkiewicz

kl. II a p. E. Gątowska-Kurzawa

kl. II b p. B. Kurz

kl. III a p. A. Olek

kl. III b p. B. Mrugas

kl. IV a p. A. Bonikowska

kl. IV b p. J. Tarnas

kl. V a p. D. Dytkowicz

kl. V b p. R. Dytkowicz

kl. VI a p. A. Adamek

kl. VI b p. M. Żyła

Wprowadzono dziennik elektroniczny „Librus” oraz zakupiono przenośną tablicę interaktywną. Po feriach zimowych pracownia komputerowa została przeniesiona do pomieszczenia w hali sportowej, natomiast na jej dawnym miejscu powstanie kolejna sala przedszkolna.

Do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć spotkanie z pisarką Joanną Olech oraz udział w uroczystym otwarciu „Orlika” w Słodkowie w dniu 21 września. Ponadto odbyły się liczne imprezy, np. apele z okazji świąt narodowych, akcje charytatywne, akcje promujące ekologię i zdrowy styl życia, imprezy okolicznościowe jak choinka noworoczna, jasełka, DEN, Dzień Dziecka, bal karnawałowy i inne.